Obecnie robimy tak wiele QSO, że mamy mniej czasu na prowadzenie strony - ale powrót będzie wielkiSP9PBB - CQMBO