Co To Jest Krótkofalarstwo ? - Bocheńska Grupa Krótkofalowców

Krótkofalarstwo z założenia to inaczej eksperymentowanie przy użyciu fal radiowych. Początki krótkofalarstwa sięgają początku ubiegłego wieku (1900-1908), gdzie pierwsi amatorzy zachęceni udanym ekperymentem Gugielmo Marconiego (przeprowadzenia udanej łączności przez kanał La Manche, a następnie przez Atlantyk) zaczęli używać prostych nadajników iskrowych i odbiorników, porozumiewając się za pomocą alfabetu Morse’a. W 1927 roku ustalono pasma amatorskie dostępne dla krótkofalowców o długości fali 80m, 40m, 20m i 10m (później 160m) oraz przydzielono pierwsze prefiksy przed znakami wywoławczymi. Od 1979 roku przydzielono dodatkowo pasma tzw. WARC t.j. 30m, 17m i 12m. Początkowo nadajniki i osobno odbiorniki konstruowane były przez radioamatorów. Stosowano główne emisje CW i AM, później SSB i emisję RTTY. Łączności były nawiązywane za pomocą prostych anten drutowych i nadajników małej mocy. Konstruowane urządzenia często miały słabą jakość (sygnału nadawanego, selektywności odbiornika), jednak rekompensowała to bardzo dobra propagacja fal radiowych w tym okresie. W latach 70-tych ubiegłego wieku pojawiały się pierwsze tranzystorowe radionadajniki, jednak ich ceny były bardzo wysokie.
Krótkofalarstwo to bardzo szerokie spektrum częstotliwości i możliwości działania. Rozwija umiejętności w zakresie wiedzy z elektroniki, techniki i astronomii. Pozwala na doskonalenie języków obcych podczas nawiązywania łączności. Każdy kolega/koleżanka z naszego klubu posiada jakąś ulubioną cząstkę tego hobby dla siebie, czerpiąc z tego satysfakcję, zaspokajając ciekawość świata oraz podnosząc swoje umiejętności.